• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховна робота
  • Основні орієнтири виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів України

Забезпечення якості виховного процесу шляхом формування в учнівв ціннісного ставлення до мистецтва

В усі часи й епохи, в усіх цивілізованих країнах суспільство і школа ставили перед собою завдання виховувати громадянина – людину з певним набором прав і обов’язків, яка поважає і дотримується норм і правил співжиття, прийнятих у даному суспільстві, традицій своїх співвітчизників. Всі державні й суспільні інститути, конституції, мораль, право, ідеологія таких країн спрямовані на виховання громадян. Свідомістю громадян сильна країна – економічно, політично, морально. Сьогодні, як ніколи, суспільству потрібна нова школа, - з новою філософією виховання, новою педагогікою, новим змістом, новими стосунками, - школа, яка може виховати щасливу людину, розвинену особистість. (Слайд 1)

Завдання сучасної школи не просто дати учневі багаж знань, умінь і навичок, а й зробити його компетентним, тобто здатним самостійно здобувати і використовувати знання в різних життєвих ситуаціях; готовим брати на себе відповідальність; бути активним у суспільному житті; таким, що поважає чужу історію та культуру. Усе це потребує переорієнтації навчально-виховного процесу на розвиток особистості учня.

У Кумарівській ЗОШ І – ІІІ ступенів школі впродовж багатьох років склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї і школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного виховання, спонукає до утвердження педагогіки особистості, сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу.

Враховуючи сучасні вимоги до виховного процесу в навчальному закладі, в нашій школі пріоритетом є творчий розвиток і саморозвиток учнів на базі особистісного підходу. Адже особистісно орієнтована модель виховної роботи ставить у центр особистість дитини, а педагог, вивчаючи індивідуальні та соціологічні особливості вихованця, його родини, здійснює в процесі співпраці комплексний виховний вплив, спрямований на виховні завдання школи і відповідно на виховні завдання на державному рівні.

Як сказав В.О. Сухомлинський, «дитячий колектив лише тоді стає виховною силою, коли він возвеличує кожну людину, стверджує в кожнім почуття власної гідності, поваги до самого себе». (Слайд 2) Головна мета виховного процесу в Кумарівській ЗОШ І – ІІІ ступенів – виховання і розвиток духовно багатої, життєлюбної, талановитої особистості, готової до творчої діяльності, моральної поведінки.

Сьогодні визначальним для нас, педагогів, є загальнодержавні завдання: це в першу чергу виховання свідомого громадянина і патріота України, господаря на власній землі, створення всіх умов для його національного виховання, які спрямовані на формування ціннісних ставлень ( за програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»):

Метою основних орієнтирів вихованняє створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах України.(Слайд 3)

Цілісний процес виховання передбачає художньо-естетичну освіченість і вихованість особистості. Саме ціннісне ставлення до мистецтва формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецтвом.(Слайд 4) Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері.

Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектра почуттів—здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва. Важливим є сприймання об'єктів довкілля як естетичної цінності, ерудиція у галузі мистецтва (володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів, адекватне сприйняття художніх творів, творча діяльність в мистецькій сфері), власний погляд на світ, здатність радіти за інших як ознака духовної зрілості.

Використовуючи мистецтво як основний чинник естетичного виховання, педагоги Кумарівської ЗОШ І – ІІІ ст. враховують вікові особливості школярів: відкритість учнів до сприймання художніх творів, їхню емоційну мобільність та готовність з насолодою виконувати творчі завдання; концентрацію школярів на пізнанні свого внутрішнього світу, а отже, використанні мистецтва як засобу духовного становлення, що проходить шлях від почуттєвого сприймання до осмислених естетичний дій; усвідомлення старшокласниками (вік, коли почуття набувають якісно нового характеру, переживання стають змістов​нішими і доволі глибоко впливають на емоційне сприйняття життя) того факту, що мистецтво безпосередньо пов'язане з життям народу, його культурою.

Характер ціннісного ставлення особистості до мистецтва істотно змінюється з віком. Виховні досягнення для учнів полягають у:

Початкова школа(Слайд 5)

Виховні досягнення

Сформованість естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне у житті та мистецтві:

- основ про видову специфіку мистецтв, засобів їх виразності;

- вміння відчувати та розуміти художні образи;

- навичок виконувати творчі завдання;

- перелік рекомендованих екскурсій до природних та культурних об'єктів, включених до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Тематичний зміст виховної діяльності

1 клас

"Музика поруч з нами", "Краса природи в пісні та слові", "Музичні фантазії", "Музика в природі: пори року", "Мистецтво слова", "Абетка мистецтва", "Таємниця однієї картини", “Мова танцю”, "Малюємо разом", "Як фарбами передати настрій", "Ліпимо казку", "Барви пір року".

2 клас

"Музичний фольклор рідною краю", "Народні звичаї", "Краса природи у творах образотворчого мистецтва", "У царині мистецтва", "Чарівне слово поезії", "Я вишиваю рушничок", "Лине пісня", "Мистецька галерея зими", "Світ казки", "Мистецтво ляльки", "Вчимося етикету", "Культура поведінки: ідемо до театру (музею, кінотеатру, цирку, на виставку тощо)".

3 клас

"У царині мистецтва", "Музичні захоплення", "Я вишиваю рушничок", "Кіномистецтво", "Архітектурні перлини рідного краю", "Доторкнутися словом до серця", "Хоровод весняних квітів", "Краса природи рідного краю", "Малюю до картинної галереї", "Граю у ляльковій виставі", "Вчимося етикету", "Культура поведінки: ідемо до театру (музею, кінотеатру, цирку, на виставку тощо)","Пісня колискова", "Музична мозаїка", "Театр актора і ляль​ки", "Фарби осені", "Поезія зими", "Мелодія весни", "Я співаю у класному хорі (конкурс класних хорів)","Я – юний диригент".

4 клас

"Мистецькі шедеври", "Влуч​не слово", "Про що розповідають картини", "Музична спадщина рідного краю", "Як слухати музику", "Музичні асоціації", "Краса природи в мис​тецтві", "За народними ремес​лами", "Кіномистецтво: докумен​тальний фільм", "Мистецькими стежками рідного краю", "Пісня рідного краю", "Прекрасне очима дитини", "Театральна афіша".

Основна школа(Слайд 6)

Виховні досягнення

5-9 класи

Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності:

-​ пізнавального інтересу до мистецтва;

-​ навичок сприймання та аналізу художніх творів;

-​ здатності до творчої діяльності у мистецькій сфері;

-​ художньо-естетичних смаків, емоцій, почуттів і культури мислення та поведінки.

Розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості:

-​ здатності цілеспрямовано сприймати, відчувати, правильно розуміти мистецтво;

-​ здатності висловлювати власне ставлення до мистецтва, творчої діяльності у мистецькій сфері;

-​ потреби у спілкуванні з мистецтвом;

-​ системи мистецьких знань, понять, термінів, тлумачень.

Тематичний зміст виховної діяльності

5 клас

"Люби музику — вона облагороджує думки і почуття", "Чарівна мелодія скрипки", "Народ скаже — як зав'яже", "Мистецькі уподобання моєї родини", "Різдвяний настрій", "Великодні писанки", "Рукотворне диво", “Естетика побуту українців", "Образотворче мистецтво українців", "Символи і образи в українському мистецтві", "Українські образи і символи у світовому мистецтві", "Культура поведінки: ідемо до театру (музею, театру, цирку, на виставку тощо)", "Я – актор шкільного театру (шкільні вистави)", участь у шкільній самодіяльності.

6 клас

"Вітальна листівка своїми руками", "Мистецтво та мої емоції", "Народні ремесла", "Витинанка", "Театр-експромт", "Турнір знавців поезії", "Школа юного актора", "Студія знавців поезії", "Ляльковий театр — молодшим школярам", "Естетика побуту", "Великодня компо​зиція", "Мистецькі канікули", "Культура поведінки: ідемо до театру (музею, кінотеатру, цирку, на виставку тощо)".

7 клас

"Письменники рідного краю", "Сьогодення і майбутнє України і української книги", "Пісенник мого часу", "Люблю я пісню українську", "Естафета творчих завдань", "Український вінок", "Вишневі усмішки", "Архітектурні пам'ятки мого краю", "Культура мовлення", "Культурна людина. Яка вона?", "Естетика зовнішнього вигляду", "Мистецька карта України".

8 клас

"Музика, яку ми слухаємо. Музика, яку ми любимо", "Коб​зарська дума", "Чи розуміємо ми оперу?", "Театр у моєму житті", "Мистецтво і мода", "Наш край у творах мистецтва", "І на тім рушникові", "Купальські вогні", "Новорічна вистава", "Різдвяні комедії", "Духовність особистості і мистецтво", "Уроки шляхетності", "Тонкощі побуту".

9 клас

"Концерт-блискавка", "Я малюю світ", "Мої захоплення", "У світі кіномистецтва", "Музичний калейдоскоп", "Осінній дивограй", "Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну", "П'ять хвилин з мистецтвом", "Музична вітальня", "Україна моя вишивана", "Загадка — до мудрості кладка", "Подорож мережею Інтернет: відкриті наукові архіви, електронні бібліотеки, віртуальні музеї, світ електронних словників, електронна культура, термінологічні довідники", “Складаємо художню карту рідного міста”.

Старша школа(Слайд 7)

Виховні досягнення

Сформованість естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей.

-​ здатність до активної перетворювальної діяльності з внесенням елементів краси в усі сфери життя людини;

-​ навички створення мистецьких проектів як основи творчого самовираження і самоствердження особистості;

-​ розуміння художніх шедеврів, вміння вирізняти цінності та квазіцінності (піднесене і потворне);

-​ оволодіння інформаційно-комунікативними технологіями (ІКТ).

Тематичний зміст виховної діяльності

10 клас

"Історія танцю: від міфів до сучасності", "Залучаємось до прекрасного", "Видатні українські діячі культури і мистецтва рідного краю", "Україна поетична", "Духовна краса врятує світ", "У людини все має бути прекрасним: і тіло, і душа, і думки (А.П. Чехов)", "Арттерапія: профілактика емоційна і психологічна", "Мистецький олімп рідного краю", "Мій музичний вибір", "Поезія кохання", "Чарівні фарби, лишені пензлем...", "Краса рідної мови", "У мові моїй — і краса й неповторність", "Обряди та звичаї народів України", "Театр: вчора, сьогодні, завтра", "Архітектурні дива", "Ландшафтні перлини країни", "Культура мобільного зв’язку", "Світ ІКТ", "Подорож мережею Інтернет: відкриті наукові збірки, архіви, електронні бібліотеки, віртуальні музеї, електронна культура", "Мистецькі довідники", "Позитив і негатив спілкування у "чаті", "Поняття інформаційна безпека", "Мистецькі канікули", "Чарівна сила мистецтва", "Танцювальний марафон", "Так ніхто ще не кохав і не признавався", "Галерея великих митців", "Традиційний народний костюм", "Мої улюблені виконавці", "Мистецтво та митці у художніх творах", "Історія в картинах", "Театральна палітра", "Природа в музиці та музика в природі", "Український романс", "Історія народу в творах мистецтва", "Збереження культурної спадщини: правовий аспект", "Перлини світового живопису", "Картинними галереями України", "У майстерні скульптора (художника)", "Діловий етикет. Одяг і зовнішній вигляд ділової людини", "На цій Землі ми спадкоємці чи вандали?", "Стінна газета – естетичний осередок школи".

11 клас

"Від культури особистості до культури нації", "Мистецтво, що звертається до серця", "Червона рута цвістиме вічно...", "Наодинці із мистецтвом", "Українські старожитності", "Диво українських храмів", "Вернісаж української графіки", "Гумор і сатира", "Хіт-парад улюблених мелодій", "Турнір знавців музики (поезії, прози, образотворчого мистецтва тощо)", "Слухаємо класику", "Джазові ритми", "Запрошуємо до вальсу...", "Мистецький брейн-ринг", "Сучасне арт-мистецтво", "У майстерні художника (скульптора)", "Молодіжна субкультура", "Діловий етикет: мистецтво спілкування", "Вихованість, культура, інтелігентність".

Для досягнення високих результатів використовуються відповідні форми роботи класного керівника,які дійсно мають позитивний вплив на виховний процес: (Слайд 8)

- Колективні форми: поїздки у музеї, храми, історичні місця, суспільно вагомі проекти ( зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, воїнами-інтернаціоналістами), художньо-естетична діяльність (конкурс малюнка), участь у шкільних конкурсах, класних та шкільних святах, колективна творча справа (КТС) (жива газета, випуск газети, свято-презентація, усний журнал та інше), виставка-конкурс, колективне ігрове спілкування.

- Активні та групові форми: диспути, моніторингові практикуми, інтелектуальні ігри (шкільна команда «знавців»), тренінги, «мозковий штурм».
- Індивідуальні форми: бесіди, консультації, самотестування, зустрічі з батьками при розв’язуванні важких життєвих ситуацій, спільні бесіди з вчителями-предметниками.

Крім того використовуються години спілкування, дискусії, адже учням так подобається висловлювати свої, часто оригінальні, думки та погляди; а також проекти, які дають змогу об'єднати спільною метою різні за формою виховні заходи.

Істинне багатство будь-якого народу в його культурній спадщині, яка викристалізовується з відповідних традицій та звичаїв. Відродження і поширення народних звичаїв і традицій сприяє національному, духовному розвитку особистості учнів, формує в них національну свідомість, почуття любові до рідної землі, свого народу і ,звичайно ж, виховує громадянина-патріота української держави

Творчий проект «Народні обряди – засобами театралізованих свят»(тривалість проекту - 2014-2016 рр.) (Слайд 9) покликаний виховувати в учнів любов до народних обрядів, свят, які є справжньою невичерпною скарбницею мудрості нашого народу. Єдність національного і загальнолюдського формує національну свідомість, прищеплює шанобливе ставлення до української культурної спадщини. (Слайд 10)

Реалізуючи завдання напрямку «Ціннісне ставлення до мистецтва», визначені Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» педагоги проводили заходи з естетичного виховання з метою надання учням елементарних мистецьких знань, вміння сприймати художні твори та виражати власне ставлення до мистецтва, формували прагнення здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері.
З метою реалiзацiї даного напрямку класними керівниками проводилися години спілкування за мистецькою тематикою, організовувалася участь школярів у конкурсах художньо-естетичного спрямування.

Вчителем образотворчого мистецтва Вайсман Л.С у 2014-2015 н.р. підготовлені та. щорічно проведяться виставки малюнків «Новорічний пензлик» та стіннівок «Новорічна фантазія» (1-4, 5-11 класи); виставка новорічних кульок «Подарунок ялинці» (1-11 класи); виставка творчих робіт до дня Святого Валентина «З вірою в серцях!» (1-6 класи), мультимедійний брейн-ринг «Світ твоїх захоплень» (6 класи). (Слайд 11)

Під час зимових канікул 2015-2016 н.р. канікул за ініціативи класного керівника Пукас Л.С. група учнів 9 класу здійснили подорож до м.Львова, побували в історичних місцях: «Стежиною Івана Франка» (с. Нагуєвичі), на Личаківському цвинтарі, Високому замку, в Музеї кави і шоколаду, Музеї карамелі, відвідали Будинок вчених, церкву святих апостолів Петра і Павла, церкву св.Юра (м.Дрогобич), Церква Успіння Пресвятої Богородиці, Церкву священномучениць Віри, Надії, Любові і Софії, Псевдо-готичний собор св. Ольги і Єлизавети та ін. (Слайд 12)

Девятикласники із задоволенням переглянули спектакль «Ханума» Львівського драматичного театру. Крім того учні нашої школи неодноразово переглядали спектаклі Миколаївського Харківського та ін., які зі своїми програмами приїзджали в наш навчальний заклад.

Учні протягом навчального року відвідали з екскурсіями Первомайський краєзнавчий музей. (Слайд 13)

З метою формування естетичної культури, переконань та ідеалів естетичного сприймання та емоційного ставлення до прекрасного, духовного збагачення учнів, виховання художнього смаку, бажання вносити прекрасне у життя, примножувати культурно-мистецькі надбання народу, формування ціннісного ставлення до мистецтва, підтримки талановитих школярів, розвиток їх мистецьких здібностей, активізації творчої діяльності вчителів,у школі в лютому 2015 р. було проведено мистецький тиждень. (Слайд 15)

Активну участь у підготовці та проведенні тижня взяли учитель образотворчого мистецтва – Вайсман Л.С., учитель художньої культури – Пукас Л.С., учитель музики – Гладкевич А.В. В усіх заходах, зреалізованих в рамках, тижня було використано інноваційні художньо-педагогічні технології, зокрема інтегративні, проблемні, інтерактивні, в основі яких спостерігалась діалогічна форма спілкування.

Так, був проведений з учнями 7-10 класів конкурс-вікторина „Мистецтвознавці”. Конкурс сприяв підвищенню інтересу учнів до образотворчої грамоти, поглибленню уявлень про мову образотворчого мистецтва, розвитку художньої культури через пізнання законів композиції, розуміння ролі художнього образу, його емоційної оцінки та власної діяльності в усіх видах мистецтва, вміння оцінити мистецькі вартості. Учитель формував естетичне ставлення до дійсності, розвивав художньо-образне мислення, використавши наступність від простого до складного, підвищуючи ефективність і результативність занять творчим мистецтвом, створював атмосферу зацікавлення, емоційного задоволення.

Цікавим був конкурс „Веселий олівець”. Учні виявили зацікавленість в участі в конкурсі, проявляли ініціативу. У конкурсі головне значення мали сприймання, аналіз-інтерпретація творів мистецтва та мистецька діяльність учнів. Форма проведення заходу групова, колективна, застосовано проблемно-пошукові, дослідницькі методи виховання. Учні виконували завдання практично-творчого та пошукового характеру. Захід передбачав посильні для учнів завдання, розвиток художньо-конструктивного бачення та творчий потенціал учнів такими засобами, як розвиток відчуття краси й гармонії, вміння естетично оцінити навколишній світ і красу життєвих явищ, спостережливість, зорове художньо-образне сприйняття та художньо-творче образне відображення.

Під час вікторини-змагання з художньої культури на тему: „Відродження” учням 9 та 11 класів крім інформативного та ілюстративного матеріалу вчитель художньої культури Пукас Л.С. запропонувала різноманітні види художньої діяльності: мистецтвознавчий аналіз твору в контексті особливостей культурного регіону, вивчення особливостей індивідуального стилю митців різних країн, практичні завдання. Такий захід забезпечує розуміння „діалогу культур”, дає можливість учням не тільки прилучитися до загальнолюдських цінностей, а й самовизначитися у світі культури, включитися в її творення, вдосконалюючи насамперед власний духовний світ. Захід сприяв усвідомленню власної причетності до художніх традицій свого народу і водночас виховував культуру міжнаціонального спілкування через вивчення мистецтва народів світу, розуміння полікультурного простору світової цивілізації. Мети досягнуто, реалізовано розвиваючі, виховні та пізнавальні можливості заходу.

Для молодших школярів учитель образотворчого мистецтва Вайсман Л.С. провела гру-конкурс „Малюнки без олівця”. Захід чітко продуманий, заздалегідь учням роздано доручення по окремим етапам конкурсу. В ході гри-конкурсу розвивалася спостережливість, діти виконували замальовки ескізного характеру, з пам’яті предметів, краєвидів Формувалось поняття краси декору, пропорційності, єдності форми і змісту. Захід спрямований на формування потреби у вивченні творів мистецтва, розвиток творчих здібностей учнів та розширення їхнього внутрішнього досвіду, наповненого особистісним смислом. В процесі гри застосовано такі методи як ігровий, порівняльний та метод порівняльних ситуацій.

В рамках тижня проведені: гра-змагання «Музика дитинства» (1-4 класи (учитель музичного мистецтва, керівник вокального гуртка Гладкевич А.В.); конкурс малюнків «Моя Україна» (1-11 класи), виставка учнівської творчості «Подивись на світ моїми очима» (учителі предметів художньо-естетичного циклу). (Слайд 16,17)

Учителем трудового навчання у рамках акції «Подаруй оберіг українському солдату» проведено майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки «Подорожниці» (5-7 класи), а для старшокласниць «Виготовлення плетеного браслета» (8-9 класи). (Слайд 18)

На виконання програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» з метою виявлення, навчання, розвитку та виховання обдарованих дітей протягом 2015-2016 н.р. педагогічним колективом приділялась значна увага організації змістовного дозвілля учнів, створенню умов для функціонування гуртків у навчальному закладі, а керівниками гуртків проводилася відповідна робота щодо розвитку творчих здібностей вихованців. (Слайд 19)

Цілісний процес виховання передбачає художньо-естетичну освіченість і вихованість особистості. Виховуючи в учнів естетичні погляди, смаки, які ґрунтуються на народній естетиці та на кращих надбаннях цивілізації, національне виховання передбачає вироблення умінь власноручно примножувати культурно-мистецьке надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті. Значна кількість учнів школи охоплені гуртковою роботою.

Декоративно прикладна діяльність учнів у гуртках включає ознайомлення із специфікою декоративного мистецтва, його образним світом, виразністю предметних форм, використання елементів народної творчості. У школі працює три гуртки художньо-естетичного спрямування: «У світі вишивки» (керівник Пукас Л.С.), ансамбль «Кумаряночка» (керівник Андрієнко Н.Я.), гурток «Українська народна лялька» (керівник Кулачинська Т.В.), вокальний гурток (керівник Гладкевич А.В.).

Виховання художнього смаку, культури, знайомство з хореографічним мистецтвом, розвиток творчих здібностей дітей – головна мета роботи Андрієнко Н.Я. (Слайд 20)

Має постійний склад i користуються популярністю вокальний гурток , учасники якого постійно беруть участь у класних та загальношкільних виховних заходах, святах («Перший дзвоник», «День учителя», «Новий рік», «8 Березня», «День Перемоги», «Останній дзвоник», «Випускний») різноманітних конкурсах, оглядах. (Слайд 21)

У школі вже шостий рік працює танцювальний гурток «Кумаряночка» для учнів 1-11-х класів Школярі мають можливість опановувати основи хореографічного мистецтва та презентували результати своєї діяльності на загальношкільних святах. Крім того, Наталією Яківною протягом навчального року проводилися заняття для одинадцятикласників з постановки вальсу для свята «Останній дзвоник» та «Випускний вечір».

Протягом 2015-2016 н.р. школа тісно співпрацювала iз позашкільними закладами з питання організації дозвілля та позаурочної діяльності школярів.
Так, на базі школи протягом навчального року працює гурток декоративно-ужиткового мистецтва «Українська народна лялька» Превомайського районного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю для учнів 5-7-х класів. Крім проведення планових занять керівником протягом року організовано під час виховних годин майстер-класи для учнів школи із виготовлення сувенірів «Подарунок для вчителя» (модульне оригамі), «Великодній подарунок» (квілінг), «Мак - квітка пам’яті» (аплікація). Діти середнього віку (5-7 класи) виготовляють обрядові народні ляльки, сувеніри, виготовляють квіти та дерева з бісеру, вишивають бісером та створюють інші оригінальні вироби. А учні старшого віку (9 – 11 класи) виготовляють вироби в нетрадиційних техніках: квілінг, модульне орігамі, декупаж…

Протягом навчального року проводилися творчі звіти гуртківців під час виступу учасникiв гурткiв художньо-естетичного спрямування на традиційних шкiльних святах («Перший дзвоник»; «День учителя»; «Новий рік»; «8 Березня»; «День Перемоги»; урочиста лінійка щодо вшанування вiдмiнникiв навчання, переможців районних конкурсів; «Останній дзвоник»; «Випускний») . (Слайд 22)

Важливим у виховному процесі є психологічний супровід. Він передбачає цілеспрямовану, грамотно сплановану роботу з усіма категоріями учасників навчально-виховного процесу – вчителями, учнями, батьками, громадськістю з дотриманням принципу наступності за основними напрямками:

-​ діагностична робота;

-​ профілактична та просвітницька діяльність;

-​ корекційно-відновлювальна та розвивальна робота;

-​ консультаційна робота;

-​ організаційно-методична діяльність.

В Кумарівській ЗОШ І – ІІІ ст. посади психолога немає, тому психологічний супровід виховання лягає на плечі класних керівників. (Слайд 23)

Інструментарій для відсте​ження результатів естетичного виховання учнів є:

• тести;

• анкети;

• опитування;

• творчі роботи.

Класні керівники систематично використовують анкетування, тестування з метою виявлення естетичного розвитку учнів, здійснюють аналіз та коректують виховну роботу для формування ціннісних ставлень учнів до культури та мистецтва.

Заняття у гуртках дозволяють учням краще опановувати та розширювати знання з навчальних предметів, розвивати свої здібності й таланти. Гуртківці беруть активну участь у проведенні конкурсів-оглядів, виставок тощо.
Роботи наших учнів експонуються на районних виставках, беруть участь у різноманітних конкурсах району та області. Неодноразово учні школи здобували перемогу в обласній виставці-конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Веселковий вернісаж» і були відзначені дипломами та подарунками:

2013-2014 н.р. – Кулачинська Дарина (учениця 8 класу) – ІІІ місце

2014-2015 н.р. – Міньковська Валентина (учениця 8 класу) – ІІ місце.

Крім того, учні нашої школи щорічно беруть участь в конкурсі, присвяченому творчості дітей та молоді з особливими потребами «Повір у себе, і в тебе повірять інші». Так, учениця 9 класу Нерубальна Ганна посіла в 2012-2013 н.р. ІІ місце, а в 2014-2015 н.р. – І місце; а учениця 6 класу Нагорна Юлія в 2014-2015 н.р. здобула ІІ місце за свою роботу «Пасхальний кошик». (Слайд 24)

Отже, працюючи над реалізацією основних завдань і принципів естетичного виховання, можна зробити висновок, що в учнів Кумарівської ЗОШ сформована потреба у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності. Однак в подальшому більше уваги треба приділяти новим інтерактивним формам виховної діяльності учнів в контексті ціннісного ставлення до мистецтва. (Слайд 25)

Кiлькiсть переглядiв: 1224

Коментарi