/Files/images/Система правовиховної роботи.jpg

Склад

Ради з профілактики правопорушень

та бездоглядності

· Хайсина Л.В.. — голова Ради, директор Кумарівської ЗОШ І – ІІІ ст.

· Кулачинська Т.В. — заступник голови Ради, ЗДВР

· Добровольська Н.Г. — заступник голови Ради, ЗДНВР

· Слівенко Л.Й. — голова батьківського комітету

· Пукас Л.С.– вчитель права

· Швець А.А. – медсестра, депутат Кумарівської сільської ради

· Соколовська Л.А. . – вчитель української мови та літератури, класний

керівник 10 кл., секретар ради

Рада з профілактики правопорушень та бездоглядності

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

ТА БЕЗДОГЛЯДНОСТІ

Профілактична Рада покликана об'єднати зусилля педагогічного, учнівського колективів, батьківської громадськості, соціально-психологічної служби комплексу в створенні єдиної системи роботи з профілактики бездоглядності та правопорушень у школі, координувати дії педагогічного колективу з роботою міських структур і громадських організацій, працює з дітьми, підлітками та їх батьками.

I. Загальні положення.

1.1.Рада профілактики створена в комплексі для роботи з попередження правопорушень, злочинів, зміцненню дисципліни серед учнів.

1.2. Склад ради профілактики затверджується педагогічною радою школи і складається з голови, його заступника і членів ради.

Членами ради є найбільш досвідчені працівники школи, представники громадських організацій, співробітники правоохоронних органів.

Керує радою профілактики заступник директора з виховної роботи.

1.3 Рада профілактики здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, Конвенції ООН "Про права дитини"; статуту НВК «Дивосвіт», нормативним документам та наказами директора комплексу.

ІІ. Завдання діяльності Ради з профілактики правопорушень та бездоглядності.

1. Проводить моніторинг стану роботи в закладі щодо профілактики злочинності, правопорушень та інших девіантних проявів серед учнівської молоді, узагальнює і аналізує його результати.

2. Розглядає персональні справи учнів-порушників порядку.

3. Здійснює контроль за поведінкою підлітків, які перебувають на обліку в школі, КССН, ЦСССМ.

4. Виявляє важковиховуваних учнів та батьків, які не виконують своїх обов'язків по вихованню дітей, повідомляє про них до комісії у справах неповнолітніх.

5. Залучає підлітків схильних до правопорушень та бродяжництва в гурткову роботу.

6. Проводить індивідуально-виховну роботу з підлітками девіантної поведінки.

7. Корегують педагогічні позиції батьків або осіб які їх замінюють, ухиляються від виховання дітей або негативно впливають на них. У необхідних випадках ставить питання про притягнення таких батьків до встановленої Законом відповідальності перед відповідними державними організаціями.

8. Виносить проблемні питання на обговорення педради і для прийняття рішення керівництвом школи.

9. Заслуховує класних керівників про стан роботи щодо зміцнення дисципліни та профілактики правопорушень.

10. Організовує індивідуальне шефство над важкими підлітками.

11. Розглядає питання про стан роботи з профілактики правопорушень у класах школи.

ІІІ. Порядок діяльності Ради з профілактики правопорушень та бездоглядності.

1. Чисельний і поіменний склад Ради з профілактики затверджується на педагогічній раді і оформляється наказом директора школи на кожен рік.

2. Засідання ради проходять щомісяця, крім екстрених випадків.

3. Хід засідання Ради з профілактики і прийняті рішення протоколюються одним із членів ради.

4. Рішення Ради приймається шляхом голосування (більшістю голосів).

5. Робота ради з профілактики планується на навчальний рік. План роботи обговорюється на засіданні ради і затверджується директором школи.

6. Свою роботу рада профілактики проводить у тісному контакті з правоохоронними органами, громадськими організаціями, які проводять виховну роботу з дітьми.

7. При розборі персональних справ разом з учнями запрошуються закріплений викладач, класний керівник та батьки учня.

8. Розглядає подання класних керівників, соціального педагога про постановку та зняття з внутрішкільного обліку.

9. Надає консультативну, методичну допомогу батькам у вихованні дітей.

10. Розглядає конфліктні ситуації, пов'язані з проблемами міжособистісного спілкування учасників освітнього процесу в межах своєї компетенції.

11. Залучає фахівців-лікарів, працівників правоохоронних органів та інших - до спільного вирішення питань, що відносяться до компетенції Ради.

12. Обговорює питання перебування дітей у неблагонадійних сім'ях, готує відповідні клопотання до органів опіки та піклування.

ІY. Порядок діяльності Ради з профілактики правопорушень та бездоглядності.

1.Педагогічна профілактика:

* Діагностика інтересів.

* Діагностика нахилів, здібностей.

* Діагностика та корекція особистісного самовизначення учнів.

* Розробка і проведення заходів щодо створення сприятливих умов для саморозвитку особистості в колективі.

2. Консультаційна діяльність.

* Практичні поради щодо виходу з проблемної ситуації.

* Допомога у встановленні причин, які призводять до виникнення проблем та вирішення їх.

3. Просвітницька діяльність.

* Поширення знань з права, психології, соціології, медицини, які сприяють ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень та бездоглядності.

* Ознайомлення вчителів, батьків з основами вікової психології.

* Практичне використання набутих знань у вирішенні конкретних питань навчання й виховання.

Y. Права та обов’язки ради з профілактики.

1. Рада профілактики зобов'язана:

* розробляти і впроваджувати систему взаємодії адміністрації та вчителів школи з громадськістю, покликаної здійснювати профілактику правопорушень неповнолітніх.

* сприяти підвищенню ефективності роботи школи з профілактики правопорушень учнів.

* вивчати стан профілактичної роботи в школі по класах, особливості розвитку особистості учнів, які відносяться до "групи ризику" та їх позаурочну зайнятість.

* запрошувати на засідання Ради профілактики з розгляду персональних справ учнів батьків цих учнів або осіб які їх замінюють.

* здійснювати консультаційно-інформаційну діяльність для колективу вчителів • і батьків.

* контролювати виконання прийнятих рішень.

* аналізувати свою діяльність, виступати зі звітом про її результати на нарадах не рідше 2-х разів на рік.

2. Рада профілактики має право:

* давати індивідуальні та колективні рекомендації вчителям,батькам з питань корекції поведінки підлітків та проведення профілактичної роботи з ними.

* виносити на обговорення на батьківські збори і збори класів інформацію про стан проблеми правопорушень неповнолітніх.

* клопотати перед ССН, КСН щодо вжиття заходів громадського впливу в установленому законом порядку щодо учнів та їх батьків або осіб які їх замінюють.

YІ.Документація ради з профілактики правопорушень та бездоглядності.

1. Наказ про створення ради з профілактики правопорушень та бездоглядності.

2. План роботи ради з профілактики правопорушень та бездоглядності.

3. Журнал засідань.

4. Карти учнів, які перебувають на обліку в школі.

5. Списки дітей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

6. Списки дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.

Матеріали щодо роботи з профілактики правопорушень та правового виховання серед неповнолітніх

І. Нормативні документи щодо профілактики правопорушень

- Закон України «Про профілактику правопорушень" /29.12.2009р./- Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року /розпорядження КМУ від 30 листопада 2011 р. N 1209-р /- Лист МОНмолодьспорт № 1/9 - 595 від 23.08.2012р. - Деякі питання організації виховної роботи | Освіта.UA- Закон України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016р." від 5 березня 2009р. 3 1065-VІ- Лист МОіН №1/9-43 від 20.01.12 "Щодо посилення профілактичної роботи у навчальних закладах та організації змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді

ІІ. Шкільна документація

ІІІ. На допомогу вчителю

Кiлькiсть переглядiв: 1896

Коментарi